نویسنده = شیرین صمصامی
تعداد مقالات: 1
1. شاخصه های ارتباط کلامی در تمثیلات مثنوی

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 66-91

مهدی عبدالله زاده؛ شیرین صمصامی