نویسنده = قدمعلی سرامی
تعداد مقالات: 1
1. تمثیل، محمل اندیشه‌های تعلیمی صائب

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 11-35

فاطمه جهانشاهی؛ قدمعلی سرامی