نویسنده = احمد ذاکری
تعداد مقالات: 2
1. تمثیل طوطی هندوستان از ابوالفتوح رازی تا خواجوی کرمانی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 101-112

مهدیه چراغی؛ احمد ذاکری


2. جلوه های تمثیلی عشق تراژیک در شاهنامه

دوره 8، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 57-76

کریم حیاتی؛ احمد ذاکری