نویسنده = سید جعفر حمیدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ساختار و انواع تمثیل در منظومۀ «شیرین و خسرو» امیر خسرو دهلوی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 8-33

بهرام حیدری فر؛ سیّد احمد حسینی کازرونی؛ سید جعفر حمیدی