نویسنده = علی محمدی آسیابادی
تعداد مقالات: 1
1. کیمیای شمس (نوسان روایت در باره شمس در داستان کیمیا خاتون)

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 115-139

غلامحسین شریفی؛ علی محمدی آسیابادی؛ فاطمه میرمرعشی