نویسنده = مرضیه فراحی قصرابونصر
تعداد مقالات: 1
1. «شکواییه در شعر خاقانی»

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 17-40

علی اصغر بابا صفری؛ مرضیه فراحی قصرابونصر