نویسنده = علی اصغر بابا صفری
تعداد مقالات: 2
1. «شکواییه در شعر خاقانی»

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 17-40

علی اصغر بابا صفری؛ مرضیه فراحی قصرابونصر


2. حماسه در شعر رودکی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 35-49

علی اصغر بابا صفری