نویسنده = مهدی محقق
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کاربرد تمثیل در اخلاق ناصری با تطبیق بر مضامین قرآنی

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 118-140

محمدحسین سلیمانی الموتی؛ احمد ذاکری؛ علی محمد مؤذنی؛ مهدی محقق