نویسنده = سید عطا الله افتخاری
تعداد مقالات: 1
1. مسؤولیت متقابل مردم و حکومت در گلستان و بوستان سعدی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 183-206

سید عطا الله افتخاری؛ نجمه علی بخشی