نویسنده = مهدی ممتحن
تعداد مقالات: 1
1. آموزه‌های دینی و اخلاقی در لالائی‌های مذهبی پارسی و تازی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1390، صفحه 11-38

مهدی ممتحن؛ الهام خادمی