نویسنده = محمد رضا عباس پور خرمالو
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم معرفت در عرفان اسلامی و مکاتب روان شناختی

دوره 4، شماره 11، بهار 1391، صفحه 103-126

علی محمد پشت دار؛ محمد رضا عباس پور خرمالو