نویسنده = احمد رضا یلمه ها
تعداد مقالات: 5
1. تمثیل ماهیان در جستجوی آب

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 69-93

مژگان زمانی؛ احمدرضا یلمه ها؛ ابراهیم ایرج پور


2. نگاهی تحلیلی- تطبیقی به تمثیل از دیدگاه قندزی و بلاغت‌نویسان قبل و بعد وی

دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 59-75

هاله اژدرنژاد؛ احمد رضا یلمه ها؛ مهرداد چترایی


3. بررسی تمثیل در دو داستان کلیله و دمنه و مرزبان‎نامه

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 27-45

هاله اژدرنژاد؛ احمد رضا یلمه ها


4. بسم الله الرحمن الرحیم در منظومه‌های غنایی ادب فارسی*

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 99-120

احمد رضا یلمه ها


5. آموزه‌های تعلیمی در منظومة غنایی محب و محبوب

دوره 3، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 11-28

احمد رضا یلمه ها