نویسنده = عباس کی منش
تعداد مقالات: 2
1. تمثیل (مثالک) و کاربرد آن در کلیدر (جلد اول و دوم)

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 52-68

سیدجمال حسینی؛ عباس کی منش؛ آذر دانشگر


2. مرگ پیش از مرگ

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 45-64

عباس کی منش