نویسنده = سید احمد حسینی کازرونی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ضرب المثل های عربی خوزستان

دوره 5، شماره 17، پاییز 1392، صفحه 49-72

عاطفه ترابی؛ سید احمد حسینی کازرونی


2. بیان ادبی شعر و سرایش رباعی و دوبیتی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1390، صفحه 87-104

سید احمد حسینی کازرونی


3. سبک و سیاق شعر مشروطه

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 115-136

سید احمد حسینی کازرونی