نویسنده = ناهید لطفیان
تعداد مقالات: 1
1. تعلیم مدیریت زمان در شاهنامه فردوسی

دوره 6، شماره 19، بهار 1393، صفحه 143-164

هادی خدیور؛ ناهید لطفیان