نویسنده = هادی خدیور
تعداد مقالات: 2
1. تعلیم مدیریت زمان در شاهنامه فردوسی

دوره 6، شماره 19، بهار 1393، صفحه 143-164

هادی خدیور؛ ناهید لطفیان


2. عقل و تقابل آن با عشق و جنون در مثنوی و غزلیات شمس

دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 29-54

هادی خدیور؛ رجب توحیدیان