نویسنده = جلیل تجلیل
تعداد مقالات: 3
2. مبانی زیباشناختی رخسار و زلف یار، در صحبت نامه ی همام تبریزی

دوره 5، شماره 17، پاییز 1392، صفحه 101-116

فاضل عباس زاده؛ جلیل تجلیل


3. نقش نظام‌شاهیان و عادل‌شاهیان در خلق آثار تعلیمی ظهوری ترشیزی*

دوره 4، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 29-44

سیده پرنیان دریاباری؛ جلیل تجلیل