نویسنده = مسعود پاکدل
تعداد مقالات: 5
1. نگاهی به تمثیل در شعر نیما، اخوان و سهراب

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 8-28

نازنین مطوری؛ مسعود پاکدل


2. نگاهی به تمثیل و نماد در شعر سیمین بهبهانی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 46-64

مسعود پاکدل؛ آزاده ستوده


3. نمادها و تمثیل‌های آب در مخزن الاسرار

دوره 8، شماره 27، بهار 1395، صفحه 13-24

مسعود پاکدل؛ فرشته توکلی


4. بررسی زادگاه شیرین

دوره 6، شماره 19، بهار 1393، صفحه 97-116

مسعود پاکدل؛ سید احمد حسینی کازرونی


5. ندای حق طلبی در منظومۀ غنایی خسرو و شیرین نظامی

دوره 5، شماره 17، پاییز 1392، صفحه 29-48

مسعود پاکدل؛ مهدی ماحوزی