نویسنده = فریدون طهماسبی
تعداد مقالات: 3
1. بازتاب تعلیمی مثل‌ها در دیوان صائب تبریزی

دوره 6، شماره 19، بهار 1393، صفحه 41-58

فریدون طهماسبی؛ حسین جّبارپور


3. تشیع در شعر شاعران ایرانی عصر صفوی

دوره 2، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 139-161

فریدون طهماسبی