نویسنده = محمد رضا کمالی بانیانی
تعداد مقالات: 7
1. نقش عناصر تعلیمی در دگرگشت زبان شعر انقلاب

دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 217-238

سید احمد حسینی کازرونی؛ محمد رضا کمالی بانیانی


2. بررسی بن مایه های تعلیمی و اخلاقی رمان سووشون

دوره 6، شماره 19، بهار 1393، صفحه 79-96

سید احمد حسینی کازرونی؛ محمد رضا کمالی بانیانی


3. تأثیر عناصر تعلیمی در دگردیسی قالب قصیده در شعر انقلاب

دوره 5، شماره 18، زمستان 1392، صفحه 55-70

سید احمد حسینی کازرونی؛ محمد رضا کمالی بانیانی


4. نقش عناصر تعلیمی در دگردیسی قالب مثنوی در شعر انقلاب

دوره 5، شماره 17، پاییز 1392، صفحه 73-84

سید احمد حسینی کازرونی؛ محمد رضا کمالی بانیانی


5. بن مایه‌های تعلیمی صور خیال (تشبیه) در شعر انقلاب اسلامی

دوره 5، شماره 15، بهار 1392، صفحه 59-74

سید احمد حسینی کازرونی؛ محمد رضا کمالی بانیانی


6. بن مایه‌های تعلیمی دین از دید جلال آل احمد

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 81-100

سید احمد حسینی کازرونی؛ رضا کمالی بانیانی


7. عناصر تعلیمی، اخلاقی و بن‌مایه‌های اساسی شعر انقلاب اسلامی

دوره 4، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 11-28

سید احمد حسینی کازرونی؛ محمد رضا کمالی بانیانی