نویسنده = علی دهقان
تعداد مقالات: 2
1. خرابات از حقیقت تا مجاز

دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 115-134

علی دهقان؛ مسلم رجبی؛ جواد صدیقی لیقوان


2. تحلیل کارکرد رنگ در شعر حافظ

دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 71-90

کاظم نظری‌بقا؛ علی دهقان