نویسنده = احمد خاتمی
تعداد مقالات: 7
1. تمثیل و ارسال المثل در دیوان جهان ملک خاتون

دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 126-142

راویه کردافشاری؛ احمد خاتمی


2. گروه کارکرد تمثیل در اشعار سبک خراسانی

دوره 10، شماره 35، بهار 1397، صفحه 135-160

ویدا شیرکوند؛ احمد خاتمی


4. بنیاد ابتلاء و امتحان در منظومة خسرو و شیرین نظامی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 101-118

زهرا السادات موسوی؛ احمد خاتمی


5. کهن ریشه‌های ادب غنایی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 31-44

مونا احمدی؛ احمد خاتمی


6. محضر مولانا (تأملی در کمّ و کیف سرایش مثنوی)

دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 61-72

احمد خاتمی؛ نیلوفر توکلی


7. ادیبی پزشک و سیاستمدار

دوره 1، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 81-92

احمد خاتمی