نویسنده = سعیده ساکی انتظامی
تعداد مقالات: 3
1. تمثیل در شعر میرزا حبیب خراسانی

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 29-42

سعیده ساکی انتظامی؛ محمد یوسف وند؛ سیّد احمد حسینی کازرونی


2. جایگاه گونه‌های تمثیل در حکایات تمثیلی مصیبت‌نامه عطار

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 94-110

سعیده ساکی انتظامی؛ ملک محمد فرخ زاد؛ سیّد احمد حسینی کازرونی


3. مفاهیم معطوف به انتظار در شعر کهن فارسی (با رویکرد روایی تمثیلی)

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 129-146

سعیده ساکی انتظامی؛ سکینه آذری؛ محمد رسول یوسفوند