نویسنده = علی محمد مؤذنی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی کاربرد تمثیل در اخلاق ناصری با تطبیق بر مضامین قرآنی

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 118-140

محمدحسین سلیمانی الموتی؛ احمد ذاکری؛ علی محمد مؤذنی؛ مهدی محقق


2. بررسی و تحلیل تمثیل حکایت آن عاشق که شب بیامد برامیدِ وعده معشوق ...

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 65-77

الهه شیر محمدی؛ علی محمد مؤذنی