نویسنده = سید علی جعفری صادقی
تعداد مقالات: 2
1. تمثیل شیخ صنعان (روایت حال پیر از مسجد تا می خانه)

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 55-72

سید علی جعفری صادقی


2. یکسانی های محتوایی غزلیات و مثنوی «دستورنامه» نزاری قهستانی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 239-256

سید علی جعفری صادقی؛ سید احمد حسینی کازرونی