نویسنده = سیّد احمد حسینی کازرونی
تعداد مقالات: 38
1. جست و جوی تمثیل در نسخه خطی دیوان اشعار میرزا احمد متولی باشی

دوره 12، شماره 46، زمستان 1399، صفحه 29-42

سیّد احمد حسینی کازرونی؛ محمدرضا ضیا؛ سیدجعفر حمیدی


2. بررسی و تحلیل تمثیل با رویکرد کارکردهای آیینی و دینی در اسرارنامه عطار نیشابوری

دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 48-64

تورج دشمن زیاری؛ سیدمحمود سیدصادقی؛ سیّد احمد حسینی کازرونی


3. بررسی ساختار و انواع تمثیل در منظومۀ «شیرین و خسرو» امیر خسرو دهلوی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 8-33

بهرام حیدری فر؛ سیّد احمد حسینی کازرونی؛ سید جعفر حمیدی


4. بازتاب نقش تمثیلی موجودات فراطبیعی در اسطوره و شاه نامه

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 105-117

نگهدار شادکام؛ سیّد احمد حسینی کازرونی


5. تمثیل در شعر میرزا حبیب خراسانی

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 29-42

سعیده ساکی انتظامی؛ محمد یوسف وند؛ سیّد احمد حسینی کازرونی


6. بررسی و نقد تمثیل‌های حماسی و اسطوره‌ای در شعر محمد بیابانی

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 84-102

سیده فاطمه مهدوی مرتضوی؛ سیّد احمد حسینی کازرونی؛ عبداله رضایی


7. رویکرد تمثیلی صائب تبریزی در بیان ویژگی های انسان سالم از منظر روان شناسان انسان گرا، با تکیه بر دیوان غزلیات شاعر

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 28-57

سیّد احمد حسینی کازرونی؛ بهزاد پوررضاییان؛ سیدجعفر حمیدی؛ عزت دیره


8. کاربرد نماد و تمثیل در شعر عطار نیشابوری

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 117-135

جعفر هواسی؛ سیّد احمد حسینی کازرونی؛ فرزانه یوسف قنبری


9. بررسی مؤلفه‌های تمثیلی رمان عاشقانه‌های یونس در شکم ماهی از جمشید خانیان

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 111-127

سیّد احمد حسینی کازرونی؛ سمیه آورند؛ سید جعفر حمیدی؛ محمدرضا شهبازی


10. بررسی تمثیلی زیبایی درون و برون از دیدگاه مولوی و حافظ

دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 106-125

کاظم دهقانیان فرد؛ سیّد احمد حسینی کازرونی؛ سیدجعفر حمیدی؛ مریم پرهیزگاری


11. مضامین تمثیلی در اشعار ناصر خسرو

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 8-19

سیّد احمد حسینی کازرونی؛ لیلا خیاطان


12. جایگاه گونه‌های تمثیل در حکایات تمثیلی مصیبت‌نامه عطار

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 94-110

سعیده ساکی انتظامی؛ ملک محمد فرخ زاد؛ سیّد احمد حسینی کازرونی


13. تحلیل محتوایی ضرب المثل ها در الهی نامه عطار نیشابوری

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 36-48

سیّد احمد حسینی کازرونی؛ مرضیه احسان جو


14. بررسی و تحلیل تمثیل «آب حیات» (با نگاهی به غزلیات حافظ)

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 59-78

محمدجلیل بهادری؛ سید احمد حسینی کازرونی


15. بررسی نوستالژی عشق، هجران و حرمان در چهارپارۀ "قفل طلا"ی حمیدی شیرازی با تکیه بر عنصر تمثیل و شواهد تمثیلی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 113-132

غلامرضا حیاتی؛ علی دهقان؛ سید احمد حسینی کازرونی


16. گوشورون (بررسی سیمای تمثیلی و اساطیری گاو در شاهنامه ی فردوسی)

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 31-44

سید احمد حسینی کازرونی؛ نعیمه متوسلی؛ مرضیه ندافی


17. بازنمایی تمثیل و نماد در گل و گیاه در دیوان صائب تبریزی

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 83-102

ماندانا علیمی؛ سید احمد حسینی کازرونی


18. نگرشی به تمثیل در ادبیات تعلیمی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 133-154

سیّد احمد حسینی کازرونی؛ محمدرضا کمالی بانیانی


19. پیوند «تمثیل و نماد» با تکیه بر پیامبران در شعر فاضل نظری

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 45-54

سید احمد حسینی کازرونی؛ اسماعیل عبدی مکوند


20. بررسی پنج سروده ی تمثیلی و روایی مهدی اخوان ثالث در مجموعه ی «از این اوستا»

دوره 7، شماره 24، تابستان 1394، صفحه 13-28

سیّد احمد حسینی کازرونی؛ یعقوب کیانی شاهوندی


21. تمثیل و ادبیات تمثیلی

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 13-24

سید احمد حسینی کازرونی


22. عشق در هفت اورنگ جامی با تکیه بر یوسف و زلیخا و لیلی و مجنون وی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 153-166

ماندانا علیمی؛ سید احمد حسینی کازرونی


23. نقش عناصر تعلیمی در دگرگشت زبان شعر انقلاب

دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 217-238

سید احمد حسینی کازرونی؛ محمد رضا کمالی بانیانی


24. یکسانی های محتوایی غزلیات و مثنوی «دستورنامه» نزاری قهستانی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 239-256

سید علی جعفری صادقی؛ سید احمد حسینی کازرونی


25. گفت و گو و شخصیت‌پردازی نمایشی در منظومه غنایی خسرو و شیرین نظامی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 167-180

وحیده شیرکوند؛ سید احمد حسینی کازرونی